تیم دوچرخه سواری - مطالب کاراته
تیم دوچرخه سواری
کاراته هنر جوان مردان است
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM           
تیم کلنی تیم کلنی تیم کلنی تیم کلنی تیم کلنی تیم کلنی تیم کلنی
درباره سایت


سلام
به این وب خوش اومدید حتما نظر بزارید

مدیر سایت : فرهاد محبی پور


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنیدنویسندگان
نظرسنجی
به کدام ورزش بیشتر علاقه دارید؟

مسابقات دومینو تیم باشگاهی کاراته،دانشکده فنی حرفه ای پسران گناباد  1393

نوع مطلب : کاراته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 16 اسفند 1393
نوع مطلب : کاراته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 5 اسفند 1393
اعضای باشگاه کیوکو شین کاراته در سال  1393،94


     

نوع مطلب : کاراته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 16 آذر 1393
نوع مطلب : کاراته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 آذر 1393
اصطلاحات کیوکوشین کاراته     (اوس)

شوتو= تیغه دست

تت سوئی= تیغه دست بسته

نوکیته = انگشت

تی سو کو = داخل کف پا

کوته = ساعد

کاکاتو = پاشنه پا

 اوروشی اوتوشی= فرود آوردن

ساکوتسو = استخوان ترقوه

کاکه = قلاب ، چنگک

کیای = فریاد کشیدن

اوی = حرکت کردن

کومی = فشار آوردن

تاتمی = محل مسابقه

هانمی = نیمه بدن

توبی = پریدن

کاتا= مبارزه با حریف فرضی

یون جو گو دو = زاوه 45 درجه

کیوشو= جذب کردن ، عقب کشی در حال جذب

کیمه   =فن با سرعت ، قدرت ، تمرکز و اجرای تعادل

آ ا و = آبی

کیرو = زرد

میدوری = سبز

چا او = قهوه ای

کِ رو = سیاه

 اوبی= کمربند

آکا = قرمز

ب ) ایستادن

گری نوگاما  = ضربه پا در اجرای گارد

 کوکوتسو داچی= ایستادن متمایل به عقب

گامائه = ایستادن در حالت گارد

ج ) ضربات دست

هیجی آگه = ضربه آرنج به بالا

هیجی اوتوشی = ضربه آرنج به پایین

به پشت   اوشیرو مواشی هیجی اوچی= ضربه آرنج دورانی

 سوکی کومی= پرتاب به عقب با دست

 سان بون سوکی = سه ضربه مشت سیکن

سیکن مای ته  سوکی= ضربه مشت به جلو

 شوتو ساکوتسو اوچی= ضربه تیغه دست به ترقوه

 شوتو اوروشی اوچی= ضربه تیغه دست به پایین

د ) ضربات پا

(سان کاکو گری) = ضربه پا مورب

اوشیرو مواشی کاکه گری  =ضربه پا دورانی به شکل قلاب به پشت

کاکاتو اوتوشی گری = ضربه پاشنه پا از بالا

 کاکه گری= قلاب کردن پا

 اوچی مومو گری= ضربه به داخل ران پا

 آشی بارای= درو کردن پا

جیکو آشی گری  =درو کردن پای ستون

 تی سو کوکا نست سو گری= ضربه با داخل کف پا

گری کومی = پرتاب به عقب با پا

اوی گری  =اجرای  ضربه پا در حال حرکت

و ) دفاع ها و انحرافات

کاکه اوکه = دفاع به شکل قلاب

اِن کی = دفاع دایره ای

سونی اوکه = دفاع با ساق پا

هیجی هیزا اوکه = دفاع با زانو و آرنج

دومه آشی  = دفاع نگهدارنده با پا

هیک کاکه = قلاب کردن پا

اوموتو ناگه = پرتاب به جلو رو به پایین

جودان اوکه = دفاع بالا

 جودان کاکه اوروشی= قلاب کردن از بالا به پایین

کدان اوکه = دفاع پایین

هـ) اعداد

ایچی = 1

نی = 2

سان= 3

شی= 4

گو= 5

روکو= 6

شیچی= 7

آچی= 8

کیو= 9

جو= 10

نی جو= 20

سان جو = 30

یون جو = 40

گوجو=50

روکو جو= 60

شیچی جو= 70

هاچی جو= 80

کیو جو = 90

هاکو = 100

الف) اصطلاحات پایه

اوس = تواضع ، احترام

دوجو= محل تمرین

کانچو= استاد اعظم ، رییس سازمان جهانی

 شیهان = استاد ، آموزگار مربیان

سن سی = مربی

 سن پای= ارشد

اِن = باز ، دایره ناتمام

شین = قلب ، داخل

اِنشین = قلب باز ، داخل دایره ناتمام

ساباکی = جابجایی

کارا= خالی

ته = دست

کاراته = دست خالی

کاراته کا= هنرجوکاراته

 :گی ، دوگی = لباس کاراته

ری = ادای احترام  

ماکی وارا= تخته ای که به آن ضربه میزنند

تامشی واری= شکستن اجسام

سوتو = خارج

اوچی =  ضربه داخل ،

میگی = راست

 هیداری= چپ

شومن = روبرو

مای = جلو

جودان = بالا

چودان = وسط

گدان = پایین

کمیته = مبارزه

اوشیرو= پشت

سایو= طرفین

آگو= چانه

هیزو=کمر

مواشی = دورانی

شیتا = پایین

یوکو = پهلو

شین کوکیو= تنفس عمیق درونی

ایبوکی = تنفس عمیق با صدا

 سوکی= ضربه مشت

اوکه = دفاع

ناگاشی = منحرف کردن

هیکی = کشیدن

که آگه = بالا رونده

گری = ضربه پا

بارای = منحرف کردن

 سونی= ساق پا

سیکن = مشت

اوراکن = پشت مشت

 هیجی= آرنج

هیزا= زانو

آشی = پا

چوسوکو= سینه پا

های  سوکو= روی پا

سوکوتو = تیغه پا

 اوبی= کمربند

شیرو = سفید

داچی = ایستادن

ب ) ایستادن

 های سوکو داچی= ایستادن پا جفت

 موسوبی داچی= ایستادن پا به حالت عدد هفت

یوی داچی = ایستادن به حالت آماده

 سان چین داچی= ایستادن ساعت شنی

ذن کوتسو داچی = ایستادن متمایل به جلو

کیبا داچی = ایستادن به حالت نشسته روی اسب

 ماواته = برگشتن

 کیای ایرته=کیای  کشیدن

کمیته نو گامائه = ایستادن مبارزه

ج ) دستور دادن

 یوی= آماده

ماکسو= تمرکز با چشم بسته

گامائیته داچی  = ایستادن درمورد نظر

ماکسو یامه = پایان تمرکز

ناته = تمام

 سن سنی ری = احترام به استاد

هاجیمه = شروع

 سن یا نی ری= احترام به ارشد

 

 اتاگانی ری = احترام به یکدیگر

  

 د) ضربات دست

 سیکن جودان سوکی= ضربه مشت مستقیم به بالا

سیکن چودان سوکی = ضربه مشت مستقیم به وسط

 سیکن گدان سوکی= ضربه مشت مستقیم به پایین

 سیکن آگو اوچی= ضربه مشت به چانه

 شیتا سوکی= ضربه مشت مستقیم از زیرسیکن

 سیکن مواشی اوچی= ضربه مشت دورانی

 سیکن اوی سوکی= ضربه مستقیم در حرکت

سیکن گیا سوکی = ضربه مشت مخالف

اوراکن شومن اوچی = ضربه پشت مشت به روبرو

 اوراکن سایو اوچی= ضربه پشت مشت به پهلو

 اوراکن هیزو اوچی= ضربه پشت مشت به کمر

 اوراکن مواشی اوچی= ضربه پشت مشت دورانی

هیجی اوچی = ضربه با آرنج

نی هون سوکی = دو ضربه مشت

و ) ضربات پا

مای گری = ضربه پا مستقیم به جلو
نوع مطلب : کاراته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 10 آبان 1393
برخی از آداب و معاشرت در کلاس کیوکوشین کاراته :


1.همیشه قبل از ساعت شروع تمرین و قبل از استاد و یا مربی در کلاس تمرین آماده باشید.

2.هرگز لباس کثیف یا پاره در کلاس بر تن نداشته باشید.

3.هرگز جلوی استاد یا مربی در کلاس کاراته بدون لباس و نا مرتب حاضر نشوید.

4. هرگز با صدای بلند با استاد یا مربی صحبت نکنید و تواضع و فروتنی را در گفتار در مقابل آنان رعایت نموده و احترام و تواضع را با کلمه اوس همراه نمائید.

5.در هنگام تدریس استاد و یا مربی به کلمه های گفته شده توجه نموده و با کلمه اوس ارتباط خود را با او بر قرار نمائید.بعد از پایان جمله گفته شده استاد و مربی بایستی اوس بگوئید.

6.قبل از سوال از استاد یا مربی حتما قبل از آن،با کلمه اوس و ادای احترام کسب اجازه از او پرسش خود را مطرح نمائید.البته باید بدانید پرسش فقط در قبل و پایان تمرین می تواند باشد.

7.به افراد ارشد تر از خود(کمربند و دان بالاتر)احترام بگذارید.

8.هنگام وارد شدن به کلاس کلمه اوس را همراه با احترام(ری) اداء نمائید هنگام خارج شدن از کلاس نیز این مراسم بایستی اجراء گردد.

9.هنگامی که دیر به کلاس تمرین می رسید قبل از اینکه وارد صف تمرین شوید رو به استاد یا مربی احترام گذاشته (اوس)سیزا(دو زانو نشستن)در کنار کلاس و روبرو و جلوی کلاس تمرین می نشینید تا ار شد کلاس یا مربی به شما با کلمه اوس اجازه تمرین دهد.زمانی که در صف کلاس ایستادید بایستی همراه کلاس ادامه تمرین دهید.در چنین مواقعی باید به عنوان آخرین نفر در انتهای کلاس قرار گرفته و نباید در درجه کمربند خود بایستید.البته استاد و یا مربی کلاس بعد از خاتمه نرمش جوگای گفته و هر کس سر درجه کمربند خود به ترتیب ارشدیت می ایستد.
10.هنگامیکه استاد یا مربی در کلاس تمرین نباشد نقش استاد و یا مربی را بالاترین درجه موجود در کلاس ایفا می نمائید.نفری که نرمش می دهد ممکن است درجه بالاتر از او وارد کلاس تمرین شود.او باید به نرمش ادامه داده و بعد از خاتمه نرمش کلاس تمرین را با ادای احترام به ارشد کلاس تحویل دهد.البته این بی احترامی به افراد ارشد نمی باشد باید توجه داشت ممکن است بعد از او نیز یک فرد بالاتر از او نیز وارد کلاس تمرین شود و این تحول چندین بار باید صورت پذیرد که این باعث سردی افراد تمرین کننده میگردد.لذا او دیر آمده و بایستی ادای احترام کرده زیرا در جایگاه استاد و مربی کس دیگری است و باید به او و دیگر اعضای کلاس احترام گذاشت و در انتهای صف طبق مقررات ادامه تمرین داده و نفر تمرین دهنده بعد از نرمش با مراسم کلاس را تحویل نفر ارشد تر از خود قرار می دهد.

11.در هنگامی که استاد و مربی رسمی کلاس وارد می شود،ارشدترین نفر حاضر در کلاس حتی در موقع نرمش و تمرین نیز یوی می دهد(خبردار)همه اعضا وظیفه دارند به صورت جوگای و آماده بایستند و رو به وی ادای احترام نمایند و کلاس را تحویل او دهند.این گونه احترام فقط مربوط به استاد و مربی رسمی کلاس می باشد البته افراد ارشد سبک در دنیا و در کشور و در استان که افراد شاخص و شناخته شده هستند نیز مشمول این گونه احترام می باشند.

12.به افراد تازه وارد(مبتدی و کمربند سفید)کمک و راهنمایی نمائید چون تازه واد کلاس و جمع دوستان جدید شده و نباید احساس بیگانگی و تنهائی نماید.توقع دارد دوستان جدید او را به جمع خود بپذیرند و او را در انجام وظایفش یاری نمایند.

13.به افراد مسن و سن بالای کلاس خود احترام نمائید.و افرادی که سن شان از دیگر اعضا بیشتر می باشد می بایستی افراد جوان را تشویق و روحیه دهند.

14.هنگامی که در تمرین لباستان نامرتب شد از استاد اجازه بگیرید(اوس کنید)و سپس لباس خود را مرتب نمائید.البته این موضوع نباید از گرمی تمرین کلاس بکاهد و در میان گرمی و اوج تمرین به بهانه مرتب کردن لباس از اصل تمرین جدی و سخت به دور شد و نباید با این کار باعث تضعیف روحیه دیگر اعضا شوید.

15.در هنگام تدریس استاد یا مربی بایستی به شکل یوی(آماده)و خبردار بوده و به تعلیمات استاد که با صحبت کردن و نشان دادن تکنیک می باشد توجه داشت.و نبایستی به دیگر جاها توجه داشته و یا با دوستان کناری خود صحبت کنید.
16.بی حال و بی رغبت تمرین کردن باعث کندی رشد در کاراته بوده و همچنین روحیه ی دیگرانی که با جدیت می خواهند تمرین کنند را پایین می آورد. لذا کاراته کار واقعی در هر جلسه تمرین با داشتن مشکلات روحی و جسمی فراوان اصلا این موضوع را به روی خود نمی آورد و همانند یک جنگجوی واقعی به تمرین و تقویت خود ادامه می دهد و مانند کوهی استوار در برابر مشکلات خم به ابرو نمی آورد.

17.در هنگام تمرین کمیته چنانچه حریف مقابل تکنیکی صحیح و فنی بر روی بدنتان وارد آورد و شما نتوانستید از خود دفاع کنید نباید از او عصبانی باشید بلکه باید از او تشکر نموده که ضعف شما را نشان داده است.لذا با کلمه اوس به او می فهمانید که متوجه شدم البته داشتن اینگونه روحیه شما را به سوی رشد و تعالی در کاراته به پیش خواهد برد.

18.در هنگام تمرین کمیته ممکن است تکنیک خطا بر روی بدنتان فرود آید لذا در این هنگام نباید عصبانی شد و قصد انتقام جوئی نمائید لذا کاراته کار واقعی دارای گذشت و بزرگواری فراوانی باید باشد.البته داشتن روحیه ی بخشش از کرامات جوانمردی ورزش می باشد.

19.کاراته کاران با سابقه ی قهرمانی باید توجه داشته باشند کسانی هستند که آنان را الگوی خود قرار داده اند.لذا مراقب رفتار و کردار خود در کلاس تمرین باشند. در مقابل افرادی که خواهان تمرین کمیته با آنان هستند به سختی به آنان ضربه نزنند.بلکه راهنمای آنان باشند و از اینکه افراد مبتدی تر با آنان کمیته کار می کنند بگذارند توانائی خود را نمایش دهند و از اینکه با یک قهرمان دسته پنجه نرم می کنند لذت ببرند.

20.شاگردان باید بدانند که باید یار و یاور مربیان و استادان و سبک خود باشند و در مشکلات آنان را تنها نگذارند.

21.به استادان و مربیان دیگر باشگاهها باید احترام گذاشت و از آنان بدگوئی نکنید.

22.طوری رفتار نکنید که باعث تضعیف سبک و استاد یا مربی خود گردید و همیشه در رفتار و گفتارتان از آنان به خوبی و نیکی یاد کنید که این رسم شاگردی می باشد.اگه سوالی دارید در همین مطلب پیام بگذارید تا در همین جا پاسخ بدم که بقیه هم بتونن استفاده کنن .
امیدوارم که مفید فایده باشه.

نویسنده: مهدی حسنی

نوع مطلب : کاراته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 5 آبان 1393

آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات